2023 nuostatai

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS FORTEPIJONO KATEDROS ir
LIETUVOS FERENCO LISZTO ASOCIACIJOS „LiSZtuania“
KONKURSAS PIANISTAMS „LISZTOFONIJA-4”
KONKURSO NUOSTATAI
2023 02 17


I. KONKURSAS

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, bendradarbiaudama su Lietuvos Ferenco Liszto asociacija „LiSZtuania“, organizuoja IV-ąjį konkursą Lietuvos pianistams individualiam įrašui laimėti. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos pianistus atlikti, įrašyti ir gilinti žinias apie F. Liszto kūrybą. 

Pirmą kartą konkurso istorijoje dalyviai varžysis 2 kategorijose:
A grupė: jaunieji pianistai iki 15 metų imtinai,
– B grupė: suaugusieji nuo 16 iki 30 metų.
Konkurso renginiai vyks 2023 m. spalio 19-22 dienomis Lietuvoje: Vilniuje ir Paliesiaus dvare (Ignalinos raj.)


II. PRIZAI

Kiekvienoje iš grupių bus paskelbti ne daugiau kaip 3 prizines vietas užėmę pianistai.

 • Didysis prizas – profesionalus audio/video įrašas
  • A ir B grupių 1 vietos laimėtojams bus sudarytos sąlygos programą įrašyti ir nufilmuoti su patyrusiais garso bei kino režisieriais-ekspertais.
  • Garso įrašai vyks 2023 m. spalio mėn. 22. d. LMTA Didžiojoje salėje. Garso režisieriai – MAMA Studios, video režisierius – Laurynas Valkiūnas.
  • Profesionaliai paruoštas įrašas (elektroniniu formatu) bus perduotas pianisto individualiam naudojimui, su atlikėjo sutikimu bus pristatomas internete.
 • Profesionalus audio įrašas
  • B grupės 2 ir 3 vietų laimėtojams bus sudarytos sąlygos programą įrašyti su garso režisieriumi.
  • Garso įrašai vyks 2023 m. spalio mėn. 22 d. LMTA Didžiojoje salėje.
  • Profesionaliai paruoštas audio įrašas (elektroniniu formatu) bus perduotas pianisto individualiam naudojimui, su atlikėjo sutikimu bus pristatomas internete.
 • Mini-Franz laureato vardas ir paskatinimo prizas bus įteiktas A grupės II ir III vietos laimėtojams.
 • Prof. Mūzos Rubackytės prizas B grupės laureatams – individualūs meistriškumo kursai Paliesiaus dvare skirti profesionaliai pasiruošti garso įrašų dienai.
 • Piniginės premijos.

III. KONKURSO ŽIURI PIRMININKĖ: 

LMTA profesorė Mūza Rubackytė-Golay (Lietuva / Prancūzija / Šveicarija)


IV. KONKURSO DALYVIAI:

 • Lietuvoje studijuojantys ar studijas baigę muzikos gimnazijų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų moksleiviai, studentai ir absolventai iki 30 metų.
 • LR pilietybę turintys užsienyje studijuojantys ar studijas baigę pianistai iki 30 metų.
 • Konkurso dalyviai varžysis 2 kategorijose:
  – A grupė: jaunieji pianistai iki 15 metų imtinai. 
  – B grupė: suaugusieji nuo 16 metų iki 30 metų. 

V. PROGRAMA:

A grupės dalyviams:

 • Vienas ar keli F. Liszto originalūs kūriniai fortepijonui solo, taip pat perdirbimai ir transkripcijos.
 • Pasirodymo trukmė: 10 min. (+/-2 min.)
 • Programa turi būti atliekama mintinai.

B grupės dalyviams:

 • Vienas ar keli F. Liszto originalūs kūriniai fortepijonui solo, taip pat perdirbimai ir transkripcijos.
 • Pasirodymo trukmė: 20 min. (+/-3 min.)
 • Programa turi būti atliekama mintinai.

VI. REGISTRACIJA

Registracijai būtina informacija ir dokumentai;

 • trumpa kūrybinė biografija (CV) lietuvių ir anglų kalbomis,
 • tikslią atliekamą konkurso programą.

Paraiškas dalyviai teikia on-line. Paraiškos priimamos iki 2023 rugsėjo mėn. 22 d. Esant gausiam dalyvių skaičiui organizatoriai turi teisę atrinkti dalyvius. Kandidatai apie jų paraiškos priėmimą arba atmetimą bus informuoti iki 2023 m. spalio 5 d. 


VII. REGISTRACIJOS MOKESTIS

A grupės dalyviams 25 Eur. 

B grupės dalyviams 40 Eur.

Dalyviai, gavę patvirtinimą apie dalyvavimą, turi sumokėti registracijos mokestį ir atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu info@lisztuania.com.

Mokėjimo rekvizitai:

   VŠĮ „Ferenco Listo Draugija“
   Įmonės kodas 301753662
   Vokiečių g. 16-13, 01130 Vilnius
   A.S. LT10 7180 3000 0270 0667
   AB Šiaulių bankas

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Vardenio Pavardenio dalyvavimo konkurse „Lisztofonija“ mokestis.


VIII. KONKURSO EIGA

 • 2023 m. spalio mėn. 19 d. 10:00 – KONKURSO PERKLAUSOS LMTA Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 42. Vilnius). Rezultatų paskelbimas ir laureatų koncertas ~ 18 val. 
 • 2023 m. spalio mėn. 20 d. – MEISTRIŠKUMO KURSAI B GRUPĖS laureatams Vieta: Paliesiaus dvaras, Ignalinos raj.
 • 2023 m. spalio 21 d. 16:00 LAUREATŲ KONCERTAS (B grupės) Paliesiaus dvare. Koncerto svečias – Lisztofonija-3 konkurso laimėtojas Simonas POŠKA.
 • 2023 m. spalio 22 d. 10:00-18:00 LAIMĖTOJŲ ĮRAŠAI LMTA Didžiojoje salėje.

 • IX. KONKURSO TAISYKLĖS
 • Kelione į Vilnių ir atgal, apgyvendinimu ir maitinimu rūpinasi patys dalyviai.
 • Konkurso B grupės laureatų kelione, apgyvendinimu ir maitinimu į Paliesiaus dvarą rūpinasi konkurso organizatoriai.
 • Laureatai įsipareigoja dalyvauti ir nemokamai groti laureatų koncertuose Vilniuje ir Paliesiaus dvare bei įrašinėti programą LMTA Didžioje salėje 2023-10-22. Įrašai kita data nebus organizuojami.
 • Dieną prieš konkursą dalyviams bus suteikta 1 repeticija LMTA Didžiojoje salėje.
 • Konkurso perklausa, laureatų meistriškumo kursai ir koncertas yra vieši.
 • Žiuri turi teisę nutraukti nepakankamai profesionalų pasirodymą.
 • Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 • Žiuri turi teisę skelbti ne daugiau kaip tris laureatus kiekvienoje grupėje.
 • Konkurso laureatai įsipareigoja dalyvauti konkurso laureatų koncerte,